ปฏิทินกิจกรรม

3 พฤษภาคม 2023

905 เสด็จฯ ทรงรับการถวายความเคารพจากแถว นนร.

905 เสด็จฯ ทรงรับการถวายความเคารพจากแถว นนร.


3 พฤษภาคม 2023

วันที่ 3 พ.ค. 66 เวลา 0715 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงรับการถวายความเคารพจากแถว นนร. เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.