ปฏิทินกิจกรรม

11 พฤษภาคม 2023

พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. ประจำปี 2566

พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. ประจำปี 2566


11 พฤษภาคม 2023

วันที่ 11 พ.ค. 66 เวลา 0830 - 1200 พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิต แด่อดีตครู อาจารย์ ประจำปี 2566 โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ณ หอประชุม รร.จปร.