ผอ.สกศ.ฯ พบปะกำลังพลก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ผอ.สกศ.ฯ พบปะกำลังพลก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567


25 เมษายน 2024

วันที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 1330 - 1600 ผอ.สกศ.ฯ พบปะกำลังพลก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

View full calendar