ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

พ.อ. ชวน จันทวาลย์

พ.อ.ศรราม แสงวิลัย

ผู้อำนวยการกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

ตท.๒๘ จปร.๓๙ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๐
Mechanical Engineering, Ohio University, USA.

Director of the Chemistry Department , Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001