ปฏิทินกิจกรรม

25 พฤษภาคม 2023

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร.

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร.


25 พฤษภาคม 2023

วันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 0800 - 1200 เคมี สกศ.รร.จปร. ส่งผู้แทนร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ รร.จปร. ณ ห้อง 308 กปศ.สกศ.รร.จปร.