สัมมนาการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. ร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 - 29 ส.ค. 63 อาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. ร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดย สกศ.รร.จปร. ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จว.ร.ย.