นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาเคมีในชีวิตประจำวัน ดูงานการชุบเครื่องหมาย ณ โรงงานชุบเครื่องหมาย สบร. รร.จปร.

กองวิชาเคมีฯ นำ นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาเคมีในชีวิตประจำวัน ดูงานการชุบเครื่องหมาย ณ โรงงานชุบเครื่องหมาย สบร. รร.จปร.

วันที่ 21 กค.63 เวลา 0900-1200 พ.ท.หญิงปวีณา วัดบัว อจ.กองวิชาเคมี นำ นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาเคมีในชีวิตประจำวัน ดูงานการชุบเครื่องหมาย ณ โรงงานชุบเครื่องหมาย สบร. รร.จปร.