กองวิชาเคมีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ของกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

กองวิชาเคมีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ของกองวิชาเคมี

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 63 กองวิชาเคมีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ของกองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร. เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (4 ก.ค. 63)