กองวิชาเคมีฯ จัดกิจกรรมทำบุญกองวิชาฯ ประจำปี 2562

กองวิชาเคมีฯ จัดกิจกรรมทำบุญกองวิชาฯ ประจำปี 2562

กองวิชาเคมีจัดกิจกรรมทำบุญกองวิชาฯ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการทำนุบำรุงศาสนาตามขนบธรรมเนียม ในวันที่ 25 ก.ค. 62 ตั้งแต่ 1030 – 1200 ณ ห้องเรียนชั้น 2 เคมี สกศ.ฯ