โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 6 ส.ค. 62 เวลา 0800 – 1200

กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร. ดำเนินการโครงการบริการทางวิชาการ โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน

กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร. นำข้าราชการ จำนวน 19 นาย และ นนร.ชั้นปีที่ 4 นาย จำนวน 4 นาย รวม 23 นาย เดินทางไปดำเนินการโครงการบริการทางวิชาการ โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ในวันที่ 6 ส.ค. 62 เวลา 0800 - 1200 ณ รพ.สต.บ้านวังปลาจีด อ.เมือง จว.น.ย.