ประชุมตรวจ มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประชุมตรวจ มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 พ.ค. 66 เวลา 1300 - 1500 คณะกรรมการ มคอ. เคมี สกศ.รร.จปร. ประชุมตรวจ มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566