กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้”

กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้"

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 1500 - 1630 เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลและเริ่มต้นฤดูฝน สกศ.รร.จปร. และ นขต.สกศ.รร.จปร. โดยกำลังพล เคมี สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้" มีต้นเงาะ มังคุด และสะตอ รวม 120 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้าง กวย.สกศ.รร.จปร.