การอบรมการใช้ Google Docs, Google Sheets, Google slides และ Google Calendar

การอบรมการใช้งาน Google Docs, Google Sheets, Google slides และ Google Calendar

วันที่ 20 มี.ค. 67 เวลา 1000 - 1200 ร.ต.หญิง สุรีรัตน์ ธรรมจง ประจำกอง สกศ.รร.จปร. เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google Docs, Google Sheets และ Google slides โดย ร.ต. โชติพัฒน์ เมธีธรรมากรณ์ รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. และอบรมการใช้งาน Google Calendar
โดย ร.ต. ภานุพงศ์ พรหมนิกร รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ณ ห้องปฏิบัติการ 3 กคศ.สกศ.รร.จปร.