การสาธิตและแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ใน ” โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน สกศ.รร.จปร”

การสาธิตและแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ใน " โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน สกศ.รร.จปร"

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 1030 - 1300 เจ้าหน้าที่จาก บจ. ยู.เอ็น. ซัพพลาย สาธิตและแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ใน " โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน สกศ.รร.จปร" ได้แก่ เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ห้องปฏิบัติการ, เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องปั่นเหวี่ยง และ เครื่องฮอทเพลทพร้อมเครื่องคนสารละลาย ให้แก่ อจ.สกศ.รร.จปร. และนายสิบประจำห้องปฏิบัติ สกศ.รร.จปร. ณ ห้องปฏิบัติการ เคมีฯ 201