การปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ 2 – 5 (แยกสาขา)

การปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ 2 - 5 สาขา วท.

วันที่ 26 เม.ย. 67 เวลา 0830 - 1100 กองวิชาเคมีฯ จัดการการปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ 2 - 5 สาขา วท. ณ ห้อง 201, 203 และ 211 เคมี สกศ.รร.จปร.